TABELLA
Lietuviškai

Lietuviškai

Tabella?

(page en lituanien)

Tabella“ prancūziškai, arba „skelbimų lenta“ lietuviškai – kas tai ? Mūsų vienuolynuose mes naudojame šią lentą, tam kad informuotume brolius, paskelbtume apie renginius, paprašytume pagalbos, ar pareikalautume grąžinti, kažkieno į savo kambarį nusineštą, šios dienos laikraštį…

 Taigi, ši lenta „stebi ir atspindi“ mūsų kasdienį gyvenimą. Lygiai taip pat šiuo blogu, mes, broliai dominikonai studentai, studijuojantys Prancūzijoje, norėtume papasakoti apie tai kuo gyvename, apie savo išvykas, veiklą, apaštalavimą, susitikimus, apie visa tai iš ko susideda mūsų pasirengimas vienuoliškam maldos, studijų ir pamokslavimo gyvenimui.

Kas tai yra toji dominikoniškoji formacija ?

Po vienerių noviciato metų Strasbūre, mes įsipareigojame laikinaisiais įžadais trims metams ir atvykstame į Lillio vienuolyną. Čia toliau mokomės reguliaraus dvasinio ir liturginio gyvenimo vienuolyne, arba užsiimame evangelizacine veikla už jo ribų: ligoninėse, kalėjimuose, mokyklose, žiniasklaidoje ir pan. Tuo pat metu pradedame studijas: filosofijos (pvz. Platonas, metafizika, politinė filosofija); egzegezės (pvz. Pranašai, Pauliaus raštai) ir teologijos (pvz., – Tomo Akviniečio tikėjimo samprata). Galiausiai, po trijų metų, pasišventę amžinaisiais įžadais, broliai palieka Lilio vienuolyną tam, kad užbaigtų savo formaciją bei studijas Prancūzijoje, arba kitoje šalyje. Veliau, daugelis iš jų būna įšventinti kunigais.

TABELLA